EVENT & SEMINAR

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญทุกท่าน ร่วมฟัง BIZ Talk ทางรอดธุรกิจขององค์กรในช่วงวิกฤติ COVID-19
POSTED ON 11/03/2563


 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ โครงการ BIZ Talkหัวข้อ เรื่อง “วิกฤต Covid-19” ธุรกิจขององค์จะผ่านพ้นไปได้อย่างไร?โดย คุณประพัฒน์ เสียงจันทร์ Deputy Chief Operating Officerบริษัท The Minor Food Group Public Company Limited

ผู้บริหารธุรกิจมืออาชีพ มากด้วยประสบการณ์ จะมาถ่ายทอดความรู้และเล่าถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจรอด เป็นสิ่งที่พวกเราต้องรู้และไม่ควรพลาด มาเรียนรู้กับตัวจริง ประสบการณ์จริงกัน

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.ห้อง AUDITORIUM 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)