EVENT & SEMINAR

รัฐบาลเมียนมา จัดสัมมนาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)
POSTED ON 04/01/2563


 

 

คณะกรรมการการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทแห่งเมียนมา (DICA) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ร่วมกันจัดงานสัมมนาการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สำหรับซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์ฝึกอบรมดับบลิวเอชเอ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

 

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมของเมียนมาที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติตามนโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเจ้าหน้าที่จาก คณะกรรมการการลงทุนและกำกับดูแลบริษัทแห่งเมียนมา ร่วมบรรยายให้ข้อมูลด้านโอกาสการลงทุนในเมียนมาแก่นักลงทุนชั้นนำของไทย