EVENT & SEMINAR

Xinhua Silk Road: เมืองหวายอัน มณฑลเจียงซู เดินเครื่องเต็มสูบ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอ
POSTED ON 09/10/2562


 

 

เมืองหวายอัน (Huai'an city) มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของจีน เดินหน้าจัดงานนิทรรศการอาหารและกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการสมัครเป็น "เมืองแห่งอาหาร" (Gastronomy City) ภายใต้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network)

 

บรรดาผู้แทน ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านอาหารจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมกันสำรวจแนวทางในการส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารหวยหยาง (Huaiyang cuisine) ตลอดจนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนผ่านทางวิทยาการอาหาร

 

ภายในงานนิทรรศการ ซึ่งจัดขึ้นในธีมงานเลี้ยง ได้มีการแสดงเทคนิคการทำอาหารหวยหยาง กิจกรรมการชิมอาหาร และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์งานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ (State Dinner) แบบใกล้ชิด ในโอกาสการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสำนักงาน Huai'an Gastronomy City Application Office สมาคมอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงเจียงซู และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเมืองหวายอัน มณฑลเจียงซู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาหารหวยหยางอย่างมีคุณภาพผ่านทางการพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริม การบ่มเพาะบุคลากร การเสวนา และการพัฒนาสีเขียว

 

หมี่ เจิ้งฝู นายกสมาคมอุตสาหกรรมร้านอาหารจีนออสเตรเลีย แสดงความเห็นว่า อาหารหวยหยางควรก้าวไกลสู่ระดับสากล เพื่อให้โลกได้รู้จักมณฑลเจียงซูของจีนดีขึ้น

 

ทั้งนี้ รัฐบาลเมืองหวายอันได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารหวยหยาง และได้จัดสรรเงินราว 10 ล้านหยวนต่อปีมาตั้งแต่ปี 2555 สำหรับใช้ในการสืบสานและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารหวยหยาง

 

โดยความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือ รัฐบาลเมืองหวายอันได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษ สถาบันวิจัยทางวัฒนธรรม สมาคมอาหารหวยหยาง กลุ่มอาหารหวยหยาง ตลอดจน China Huaiyang Cuisine Culture Museum ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอาหารหวยหยางแห่งแรกในประเทศจีน

 

เมืองหวายอันได้เริ่มขั้นตอนการสมัครเป็น "เมืองแห่งอาหาร" มาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมอาหารของหวายอันไปทั่วโลกได้ดีขึ้น ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนองค์ประกอบทางวัฒนธรรม รวมถึงความคึกคัก มีชีวิตชีวาให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง