EVENT & SEMINAR

QAD ประเทศไทย จัดงานใหญ่ประจำปี อัพเดท ERP โซลูชั่นบนคลาวด์ แพลตฟอร์ม
POSTED ON 09/10/2562


 

 

QAD Inc. ผู้ให้บริการ Cloud ERP ซอฟต์แวร์ สำหรับระบบบริหาร จัดการ ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก ประกาศความสำเร็จของการจัดงานประชุมประจำปี QAD Thailand Annual Conference 2019

 

การประชุมมุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม สิ่งที่ผู้ผลิตต้องตระหนัก และพร้อมรับมือกับ Digital Transformation ในอนาคตอันใกล้ อุตสาหกรรมยุค 4.0 กำลังมา อะไรจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ผลิตพร้อมรับมือได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ERP ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารของ QAD ลูกค้าและ พันธมิตร รวมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยที่สนใจโซลูชั่น Adaptive ERP ของ QAD ซึ่งเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นและรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กรประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้นำไปสู่ความท้าทายและโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย ในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็น Data lake, AI หรือ IoT ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการผลิตทั้งสิ้น แล้วทำอย่างไรที่จะช่วยให้ผู้ผลิตอยู่รอด และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามาได้อย่าง รวดเร็ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพ ดังเช่น Theme ของงานในครั้งนี้ "Rapid Agile Effective for smart manufacturing"

 

" การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้เราได้พบกับผู้ผลิตไทยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของ QAD, พันธมิตร รวมทั้งผู้ผลิตที่กำลังมองหาโซลูชั่น ERP เพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โซลูชั่นของเราจะช่วยตอบโจทย์ให้ผู้ผลิตไทยเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนของเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่กำลังเข้ามา ซึ่งเรามั่นใจว่าระบบERP ของQAD จะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ผลิตได้อย่างแน่นอน " มิสเตอร์ ยาน บิสซิโพล, กรรมการผู้จัดการ เอเชียใต้ ของบริษัท QAD (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว