EVENT & SEMINAR

TILOG LOGISTIX 2019 พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ไทย
POSTED ON 07/08/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดงาน TILOG–LOGISTIX 2019 ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยโลจิสติกส์ไทย โดยนำผู้แสดงสินค้ากว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ มาจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม โซลูชั่นและบริการด้านโลจิสติกส์ พร้อมกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ และสัมมนาระดับนานาชาติ คาดผู้เข้าชมงานกว่า 11,000 ราย เป้ามูลค่าเจรจาธุรกิจจากการจัดงานกว่า 1,600 ล้านบาท

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน TILOG–LOGISTIX 2019 ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.15 น. ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวว่า ธุรกิจโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology Disruption) ซึ่งเห็นได้จากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการค้าออนไลน์ของไทย โดยในปี 2561 มีมูลค่าสูง ถึง 3.2 ล้านล้านบาท ขยายตัวถึงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ส่งผลให้ความต้องการบริการโลจิสติกส์ของไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคลังสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และรับส่งสินค้า ซึ่งในปี 2561 มีมูลค่ากว่า 30,800 ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2560 ถึงร้อยละ 11.3 ประกอบกับแนวโน้มโลจิสติกส์ที่จะเปลี่ยนไปเป็น e – Logistics แบบครบวงจรมากขึ้น ดังนั้นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยควรตื่นตัวเพื่อเปิดรับโอกาสของ e – Commerce โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการและการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

“นอกจากนี้กระบวนการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรที่เหมาะสมเช่น การรักษาคุณภาพ ยืดอายุให้สินค้า และลดต้นทุน ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรของไทย”

การจัดงานแสดงสินค้า TILOG – LOGISTIX 2019 ภายใต้แนวคิด “Transformation and Collaboration for Tomorrow” จึงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของโลจิสติกส์ไทย ในการเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน พลิกโฉมโลจิสติกส์ไทยผ่านการปรับใช้เทคโนโลยี โซลูชั่นที่ทันสมัย และสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กับผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ รวมถึงกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย และเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางการค้าให้กับธุรกิจ นางสาวบรรจงจิตต์ กล่าวเสริม

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น พบเทคโนโลยีโดรน นวัตกรรมโลจิสติกส์แห่งอนาคตที่โซน “Innovation Showcase” เรียนรู้จากแนวคิดและกลยุทธ์ของผู้นำวงการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนามาตรฐานธุรกิจสู่ระดับสากล ณ “ELMA Showcase” เทคโนโลยีระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์จากสตาร์ทอัพไทยที่ “Logistics Startup Pavilion” ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ไม่ควรพลาดโอกาสสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก