EVENT & SEMINAR

งาน MDA 2019 ขนเทคโนโลยี หุ่นยนต์ทางการแพทย์โชว์ใน ร่วมสร้างอนาคตด้านการแพทย์
POSTED ON 10/07/2562


 

 

อิมแพ็ค จัดเต็มขนเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 300 แบรนด์จาก 10 ประเทศนำโดย ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน มาเลเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมันนี ปากีสถาน สิงคโปร์ มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฏคม นี้ ณ อาคาร 5 – 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมโชว์จำลองสถานการณ์และสาธิตการกู้ชีพฉุกเฉินแบบครบวงจรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ หุ่นยนต์ช่วยเหลือทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการประชุมวิชาการ และสัมมนาเชิงธุรกิจกว่า 22 หัวข้อ คาดว่าจะมีบุคลากรทางกรทางการแพทย์สนใจเข้าร่วมงานกว่า 4,200 ราย

 

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "งาน MDA ได้ตอบโจทย์ในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดแสดง ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดัน พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเพื่อการพัฒนาด้านสาธารณะสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมที่สามารถยกระดับมาตรฐานทางการแพทย์ของประเทศให้ทัดเทียมระดับสากล"

 

"งาน MDA มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากช่วยผลักดันยุทธศาสตร์ New S - Curve 1 ใน 5 อุตสาหกรรมอนาคต ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจการแพทย์ให้เป็นอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร เป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรง โดยอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของไทยจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือการให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์" ดร.อดิทัต วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเสริม

 

คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวเสริมว่า "ทีเส็บมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงาน Medical Devices ASEAN เป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ เนื่องจากทีเส็บมีนโยบายสนับสนุนงานประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ของนโยบาย 4.0 ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมการแพทย์ที่เป็นหัวใจหลักของงาน MDA โดยมีเป้าหมายใช้งานประชุมและงานแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve

 

รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้งาน MDA เป็นเครื่องมือตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนที่มีการส่งเสริมและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงตามนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับการพัฒนาของประเทศ"