EVENT & SEMINAR

กระทรวงอุตฯ จัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ชูแนวคิด Synergy for Success
POSTED ON 04/07/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

กระทรวงอุตสาหกรรม แถลงข่าวการจัดงาน Thailand Industry Expo 2019 ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด "Synergy for Success" สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงาน ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี

นายกอบชัย สังสิทธิ์สวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า งาน Thailand Industry Expo 2019 จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด "Synergy for Success" สานพลัง ร่วมใจ วิวัฒน์อุตสาหกรรมสู่อนาคต โดยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอจากฐานการขับเคลื่อนโดยภาครัฐสู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้อุตสาหกรรมไทย ซึ่งได้ผนึกความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดงาน ภายในงานแบ่งออกเป็น 8 โซน ได้แก่

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 2. TI Pavilion : Synergy for Success จัดแสดงเนื้อหาโครงการที่ประสบความสำเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve 3. ITC Showcase จัดแสดงนิทรรศการให้บริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 จากทั่วประเทศ 4. CIV Pavilion (Creative Industry Village) จัดแสดงหมู่บ้านร้อยเรื่องเล่า...วิถีชุมชน CIV จาก 4 ภูมิภาค 5. International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย 6. Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ 7. Digital Transformation Pavilion จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด และนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ และ 8. โซนการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการกว่า 300 ราย มาร่วมจัดแสดงภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมทั้ง workshop และกิจกรรม บันเทิงต่าง ๆ เช่น Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปินตลอดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี