EVENT & SEMINAR

กรมการค้าฯ เดินหน้าจัดมหกรรมการค้า จับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 20 คู่กระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนมา
POSTED ON 02/07/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา (THAILAND-MYANMAR BORDER TRADE FAIR 2019) ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยกรมฯ จะนำทัพผู้ประกอบการทั้งไทยและเมียนมา จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าดาวเด่นของทั้ง 2 ประเทศ (Country Pavilion) รวมกว่า 150 คูหา โดยเป็นหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เครื่องใช้ภายในบ้าน พร้อมจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนของไทยทั้ง SMEs และ Start up ให้สามารถสร้างแต้มต่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคทางการตลาด เคล็ดลับการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และสามารถใช้วิกฤติสงครามการค้า ให้เป็นโอกาสขยายการค้าการลงทุนและสามารถแข่งขันในตลาดระดับท้องถิ่นสู่สากลเพื่อก้าวสู่การค้าในระดับสากลต่อ รวมถึงการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและเมียนมา จำนวน 20 คู่ โดยคาดว่าจะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเมียนมาเข้าร่วมงานด้วย เพื่อส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายมูลค่าการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน และสอดคล้องกับความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภาคกับประเทศเพื่อนบ้าน นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมืองเมียวดี ซึ่งเป็นเมืองการค้าที่สำคัญของเมียนมา

 

โดยจังหวัดตากมีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย-เมียนมาสูงเป็นอันดับหนึ่ง และเป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้ความสำคัญและจัดตั้งให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงมาก และมีด่านการค้าเชื่อมต่อกับประเทศเมียนมา ซึ่งเอื้อต่อการค้าชายแดนและการลงทุนเป็นอย่างมาก จากสถิติการค้าชายแดนฯ ในปี 2561 พบว่ามีมูลค่าการค้ารวมสูงถึง 77,961.71 ล้านบาท เป็นการส่งออก 71,935.15 ล้านบาท และนำเข้า 212.14 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ผ้าผืนและด้าย เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ พืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ เครื่องพักกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยคาดว่าตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ให้เกิดความคักคักได้เป็นอย่างดี