EVENT & SEMINAR

MHE & PACK MAC 2018 คาด เงินสะพัดภายในงานกว่า 350 ล้านบาท
POSTED ON 28/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นางสาวธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 หรือ MHE & PACK MAC 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ.2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้ารวมถึงระบบโลจิสติกส์ได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้เป็นอันดับหนึ่งในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม ซึ่งสถิติจากการจัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ถือได้ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวน 300 ราย คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศจำนวน 35,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 350 ล้านบาท

 

สำหรับในปีนี้รูปแบบของงานจะให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าและแพ็คกิ้งมากที่สุด โดยจะมีลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนส่งลำเลียงและคลังสินค้าประมาณ 40% กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 30% กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 20% และอื่น ๆ อีกราว 10% ที่เข้าร่วมงานในปีนี้

 

นอกจากนี้ ในงานยังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ก็มีเพียงไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแนวโน้มที่มาแรง และมีโอกาสเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง   

 

ในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีการจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ซึ่งประเทศไทยนับเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญในภูมิภาคนี้

 

งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ หรือ MHE & PACK MAC 2018 ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่ครอบคลุมในเรื่องของการขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์ คลังสินค้า และงานบรรจุภัณฑ์ ที่สำคัญยังเป็นมหกรรมการลดราคาสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 30-70% พร้อมด้วยงานสัมมนาให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

ภายในงาน มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซน ได้แก่   

 

1.Material Handling & Logistics แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้า และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน หรือ Logistics & Economic Hub

 

2.Digital Technology Zones แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาเชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบการผลิตผ่านดิจิทัล

 

3.Packaging Zones นำเสนอเทคโนโลยีของงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มมูลค่าและปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

4.Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจเอสเอ็มอีทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจของท่าน

 

5.Tools & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ