EVENT & SEMINAR

บีโอไอหนุนกิจกรรม หวังกระตุ้นธุรกิจภาคอุตฯ
POSTED ON 22/07/2559


น.ส.ซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ผลของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยและต่างชาติในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.2559) มีมูลค่า 18,202 ล้านบาท จาก 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดงานตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน, กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ, การออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ และการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมซับคอนไทยแลนด์

 

โดยทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้พบกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศโดยตรง รวมจำนวน 16 ครั้ง มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 342 ราย ซึ่งการจัดงานตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน และกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจในประเทศที่ผ่านมา ก่อให้เกิดมูลค่าของการเชื่อมโยงหรือซื้อขายสินค้าระหว่างกันมูลค่ากว่า 2,257 ล้านบาท

 

ส่วนการนำคณะผู้ประกอบการไทยร่วมออกงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ อาทิ งานนิทรรศการแสดงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เทคโนโลยีเกี่ยวกับวัตถุดิบชิ้นส่วนและวัสดุอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เอ็มเทคเจแปน 2016, งานเอ็มเทคนาโกย่า 2016, งานฮานโนเวอร์ 2016 ที่ประเทศเยอรมนี, งานเจอีซี เวิล์ด 2016 ที่ประเทศฝรั่งเศส และงานเมดิคัล ดีไวน์ ดีเวลลอปเมนต์ 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น และงานในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโต เช่น งานเมทัลเล็กซ์ที่ผ่านมานั้น หน่วย BUILD ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศกับลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ได้แก่ การเจรจาจับคู่ธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายสินค้าระหว่างเอสเอ็มอีไทยกับบริษัทผู้ผลิตต่างประเทศ คาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจร่วมกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 7,326 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ผลสำเร็จของการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2016 ยังได้ก่อให้เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ (BUSINESS MATCHING) รวมทั้งสิ้น 5,216 คู่ คิดเป็นมูลค่าการเชื่อมโยง 8,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าการเชื่องโยง 7,918 ล้านบาท

 

"ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมของไทยมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งนี้รูปแบบของการจัดกิจกรรมของหน่วย BUILD จะเป็นเวทีที่จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมได้มีช่องทางการขยายตลาด รวมถึงกระตุ้นให้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มของการพัฒนาศักยภาพการผลิต เพื่อรองรับความต้องการของตลาดให้ได้มากยิ่งขึ้น" น.ส.ซ่อนกลิ่น กล่าว

 

หน่วย BUILD จะเร่งจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเป็นศูนย์กลางการขยายตลาดของผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเน้นขยายโอกาสของผู้ประกอบการไทยไปสู่การผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่น่าสนใจมากขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมอากาศยาน เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น

 

โดยภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ จะจัดให้มีสัมมนาพิเศษ การจัดแสดงงานวิจัยและชิ้นงานที่พร้อมนำไปต่อยอดทางด้านการค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยพัฒนาต่อไป

 

Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics