ENVIRONMENT

อินโดรามา เวนเจอร์ส เดินหน้าโครงการ 30 ปี เพื่อการรีไซเคิลสู่อนาคตที่ยั่งยืน
POSTED ON 18/12/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

อินโดรามา เวนเจอร์ส ประกาศเดินหน้า "โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล" มุ่งให้ความรู้เด็กรุ่นใหม่ในการคัดแยกขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% สอดคล้องตามแนวทางพัฒนาความยั่งยืนด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลในชุมชนและสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่ไอวีแอลดำเนินธุรกิจทั่วโลก

นายริชาร์ด โจนส์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคล บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เปิดเผยว่า "ไอวีแอลในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET รายใหญ่ของโลก ได้เริ่มดำเนินโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน หรือ โครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิล (Recycling Education) มาตั้งแต่ปี 2560 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากความกังวลของสังคมเกี่ยวกับปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลกที่กำลังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งข้อมูลจากธนาคารโลกในปี 2560 พบว่า ประเทศทั่วโลกสร้างขยะรวมกันถึง 2.01 พันล้านตัน โดยเป็นพลาสติก 11% และเป็นขวด PET 1% ขยะทั้งหมดสามารถนำไปรีไซเคิลได้เพียง 16% หรือคิดเป็น 323 ล้านตันเท่านั้น สำหรับประเทศไทย ในปี 2561 มีปริมาณขยะประมาณ 27.8 ล้านตัน พบพลาสติกในขยะชุมชนประมาณ 2 ล้านตัน แต่สามารถนำเข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติก ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นขยะพลาสติก 1.5 ล้านตัน ประกอบด้วยถุงพลาสติกประมาณ 1.2 ล้านตัน ที่เหลือเป็นพลาสติกอื่นๆ เช่น แก้ว กล่อง ถาด ขวด ฝาจุก เป็นต้น"

"เรามองว่าปัญหาใหญ่ คือ ข้อมูลที่ว่ามีขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องถึง 27% กับพฤติกรรมการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณ ทำให้ขยะจากบกปะปนสู่ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก จึงส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างที่เป็นข่าว ซึ่งหากพิจารณาจริงๆ มันเป็นผลลัพธ์ปลายทางจากการคัดแยกขยะอย่างไม่ถูกต้อง และพฤติกรรมการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของประชาชน ทำให้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้สูญเสียคุณค่าไป ถ้าอย่างนั้นเราควรหันมาดูแลที่ต้นทางก่อน คือ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ให้รู้ว่าขยะมีกี่ประเภท และพลาสติกมีกี่ประเภทที่สามารถรีไซเคิลให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้ชุมชนและครัวเรือนอีกด้วย หากจะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็ควรเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชน ผู้ทพร้อมรับการเรียนรู้ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี" ริชาร์ด กล่าว

ดังนั้น ไอวีแอลจึงได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลด้วยความเชื่อว่าการรีไซเคิลคือแนวทางที่ยั่งยืนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าหมายดำเนินการเป็นโครงการระยะยาวถึง 30 ปี (พ.ศ. 2560 – 2590) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่อง 3Rs คือ Reduce - Reuse – Recycle ตลอดจนปลูกฝังแนวคิดในการการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เข้าใจการรีไซเคิลขยะพลาสติก ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปในระยะยาว และสามารถส่งต่อจิตสำนึกที่ดีไปยังรุ่นต่อๆ ไปในอีก 30 ปี ข้างหน้าโดยไอวีแอลเน้นให้ความรู้กับเยาวชนตั้งแต่วัยเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรที่สนใจแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล เพื่อให้การเรียนรู้นี้เติบโตไปอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น และสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้จริง