ENVIRONMENT

LANXESS ตั้งเป้าปลอดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี พ.ศ.2583
POSTED ON 11/12/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

แลนเซสส์ (LANXESS) กำหนดเป้าหมายความมุ่งมั่นของตนที่จะช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศ โดยภายในปี พ.ศ.2583 กลุ่มแลนเซสส์ตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นกลางต่อสภาพภูมิอากาศ (climate neutral) และจะกำจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ในปริมาณเทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2e) ลงประมาณ 3.2 ล้านตันของระดับปัจจุบัน โดยภายในปี พ.ศ.2573 แลนเซสส์จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ถึง 50% ของเป้าดังกล่าวซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.6 ล้านตันของระดับปัจจุบัน

นายแมทเธียส ซาเชิร์ต (Matthias Zachert) ประธานกรรมการบริหารของ LANXESS AGกล่าวว่า "ภายใต้ข้อตกลงปารีส ชุมชนโลกตัดสินใจที่จะจำกัดภาวะโลกร้อนลงให้น้อยกว่าสององศา โดยต้องใช้ความพยายามอย่างมากจากทุก ๆ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายของเราในการบรรลุความเป็นกลางทางภูมิอากาศภายในปี พ.ศ.2583 เราได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบของเราในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษระดับโลก ในขณะเดียวกันเราจะเป็นพันธมิตรที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเราในอนาคต"

 

ในช่วง 2-3 ปีต่อไปนี้แลนเซสส์จะดำเนินโครงการพิเศษเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ชัดเจนอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นปัจจุบันกลุ่มแลนเซสส์กำลังสร้างโรงงานสำหรับการสลายก๊าซไนตรัสออกไซด์ (nitrous oxide) ขึ้นที่เมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยียม โรงงานแห่งใหม่จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2563 และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปีลงประมาณเทียบเท่า 150,000 ตันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจากนั้นจะมีการขยายโรงงานครั้งที่สองในปี พ.ศ.2566 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงเทียบเท่าคาร์บอนไดออกไซด์อีก 300,000 ตัน

นอกจากนี้แลนเซสส์กำลังเปลี่ยนแหล่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในโรงงานในประเทศอินเดียให้เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน กลุ่มบริษัทกำลังขยายการจัดหาพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเข้มข้นและยกเลิกการใช้ถ่านหินหรือก๊าซในอนาคต มาตรการนี้จะช่วยลดการปล่อย CO2e อีก 150,000 ตันเป็นต้นไปจากปี พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) ภายใต้โครงการเหล่านี้และมาตรการอื่น ๆ ของแลนเซสส์จะช่วยลดการปล่อย CO2e ลงทั้งหมด 800,000 ตันในปี พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) ด้วยการลงทุนสูงถึง 100 ล้านยูโรไปในกระบวนการนี้

แลนเซสส์อยู่ในช่วงกำลังเติบโตทางธุรกิจ แต่ถึงแม้จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่หน่วยธุรกิจกลับจะต้องลดลง นอกเหนือจากประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีแล้วการเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือการกำกับดูแลก็มีบทบาทด้วย โดยเฉพาะในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของบริษัทจะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดการลงทุนสำหรับการเติบโตจากภายใน (organic growth) และการเข้าซื้อกิจการอื่น (acquisitions) มาตรการนี้จะช่วยทำให้หน่วยธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากกว่าค่าเฉลี่ยจะมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ดีกว่า เนื่องจากมีผลต่อเรื่องทางการเงินโดยตรงด้วย ยิ่งกว่านั้นการลด CO2e จะถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินในระบบการให้โบนัสสำหรับผู้บริหารอีกด้วย