ENVIRONMENT

The Circulate Initiative ตั้งเป้ายุติมลภาวะพลาสติก พร้อมสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
POSTED ON 27/10/2562


 

 

The Incubation Network ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับ SecondMuse คือโครงการเรือธงของ The Circulate Initiative เพื่อสนับสนุนนักนวัตกรรมทั่วเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ให้มุ่งสู่ความสำเร็จ

 

ที่งานประชุม Our Ocean 2019 บริษัท Circulate Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่มุ่งบ่มเพาะและให้ทุนแก่บริษัทและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ (SSEA) ที่ปกป้องท้องทะเลจากขยะพลาสติก ได้เปิดตัว The Circulate Initiative (TCI) ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งใหม่ที่มุ่งกำจัดมลภาวะขยะพลาสติกในมหาสมุทรและสร้างความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ โดย TCI จะเน้นการพัฒนาในสามด้าน ได้แก่ การบ่มเพาะ วัดประเมิน และขยายขนาดของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การจัดการขยะ ตลอดจนวิธีการรีไซเคิลที่จะกำจัดขยะพลาสติกในมหาสมุทรและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การเปิดตัวครั้งนี้มีขึ้นในกิจกรรมคู่ขนานของงานประชุม Our Ocean ได้แก่ กิจกรรม "Science, Policy and Finance to Solve Ocean Plastic" (วิทยาศาสตร์ นโยบาย และการเงินเพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Circulate Capital, The Circulate Initiative, Ocean Conservancy และ National Geographic Society

 

Circulate Capital ก่อตั้ง TCI ขึ้นหลังจากการลงพื้นในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทำการประเมิน ซึ่งผลการประเมินได้ระบุถึงหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการจัดการขยะหมุนเวียนและห่วงโซ่อุปทานการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถลงทุนได้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการขาดแคลนธุรกิจที่สามารถลงทุนได้ การที่โครงการชุมชนและโครงการไม่แสวงผลกำไรกระจัดกระจาย ไม่เป็นกลุ่มก้อน รวมถึงนโยบายและกรอบการทำงานด้านการกำกับดูแลมีความซับซ้อน

 

Rob Kaplan ผู้ก่อตั้งและซีอีโอบริษัท Circulate Capital กล่าวว่า "การลงทุนและเงินทุนเพื่อการกุศลล้วนแล้วแต่จำเป็นต่อการสร้างระบบที่จะเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่า และดึงดูดนักลงทุนไปพร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม โดยในระหว่างการนิยามโครงการลงทุนของเรา เราพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้สำหรับนักลงทุนทุกคน ความพยายามร่วมกันระหว่าง Circulate Capital, The Circulate Initiative และพันธมิตรของเรา จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของโอกาสในการลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกคน พร้อมกับแสดงให้เห็นว่า การลงทุนเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรนั้น สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้ เป้าหมายที่เรามีร่วมกันคือ การเร่งหาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร"

 

Kaplan กล่าวต่อไปว่า "นอกจากการเสริมสร้างกลไกการบ่มเพาะให้มากขึ้นแล้ว เรายังต้องพัฒนาวิธีที่แม่นยำยิ่งขึ้นในการวัดปริมาณขยะพลาสติกที่จะลงเอยในมหาสมุทร ตลอดจนการวัดผลของการดำเนินการของเราเพื่อที่เราจะได้ดึงดูดเงินลงทุนสู่อุตสาหกรรมนี้ให้มากยิ่งขึ้น และท้ายที่สุด เราต้องการขยายเรื่องราวความสำเร็จและการทำงานอันน่าตื่นเต้นในวงการนี้เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการหน้าใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถลงทุนได้"

 

The Circulate Initiative เป็นองค์กรจดทะเบียนประเภท 503(c)(3) ในสหรัฐ ที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้มีใจกุศล รัฐบาล และบริษัทพันธมิตร Susan Ruffo อดีตกรรมการผู้จัดการฝ่าย International Initiatives องค์กร Ocean Conservancy ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการบริหารของ The Circulate Initiative

 

โครงการเรือธงของ TCI ได้แก่โครงการ The Incubation Network ซึ่งเริ่มขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2018 ภายใต้ความร่วมมือกับ SecondMuse โครงการดังกล่าวมุ่งหาวิธีการแก้ปัญหามลภาวะขยะพลาสติกในมหาสมุทรในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โดยเร็ว ด้วยการสนับสนุนนักนวัตกรรมทั่วทั้งภูมิภาคและสร้างโอกาสที่เอื้อต่อความสำเร็จของพวกเขา ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ส่งเสริม และลงทุนในเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม รูปแบบการทำธุรกิจ และผู้ประกอบการ โครงการ The Incubation Network จะสร้างเครือข่ายนักนวัตกรรม นักลงทุน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้นำในรัฐบาลทั่วทั้งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะร่วมกันออกแบบและดำเนินโครงการที่จะขับเคลื่อนการลงทุน นวัตกรรม และความร่วมมือในการสร้างการจัดการขยะและเศรษฐกิจหมุนเวียนที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย

 

Susan Ruffo ผู้อำนวยการบริหารของ TCI กล่าวว่า "ขยะพลาสติกในทะเลคือปัญหาเชิงระบบที่จำเป็นต้องมีวิธีการแก้เชิงระบบที่ครอบคลุม จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของการแก้ปัญหาดังกล่าวคือการหยุดวงจรการไหลเวียนของขยะพลาสติกสู่มหาสมุทรด้วยการปรับปรุงวิธีการเก็บขยะและรีไซเคิลขยะ TCI ทำเช่นนั้นด้วยการสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจและสร้างเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมซึ่งขับเคลื่อนและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ตั้งแต่การพัฒนาเงื่อนไขโดยรวมที่จะเอื้อต่อการพัฒนา ไปจนถึงการให้ความรู้ผู้ประกอบการแต่ละราย"