ENVIRONMENT

GC ปลุกกระแสคนรักษ์โลก หนุนใช้ฉลากพลาสติกชีวภาพ
POSTED ON 22/10/2562


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

จากเทรนด์ธุรกิจรักษ์โลกส่งผลให้วัสดุทดแทนอย่างพลาสติกชีวภาพหรือ Bioplastics ที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ มีความต้องการและขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว ซึ่งปัจจุบันมีการนำพลาสติกชีวภาพไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหาร เครื่องดื่ม หลอด และเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายแล้ว

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เปิดตัวฉลาก “GC Compostable Label” ซึ่งเป็นฉลากส่งเสริมสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพจากพืชทางการเกษตร อย่างอ้อย ข้าวโพด มันสัมปะหลัง ที่สลายตัวได้ (Compostable Bioplastics) ทำให้ไม่ทิ้งสิ่งตกค้างไว้ในสภาพแวดล้อม โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น

ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง GC ได้มีการปล่อยคลิปโฆษณาสั้นๆ ชุด “ช่วยคุณช่วยโลก” ที่อธิบายทางเลือกใหม่ในการใช้หลอดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้หลอดที่มีฉลาก GC Compostable Label ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย หากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ GC ผลิตและรับรอง

นับเป็นโอกาสดีในการลดปริมาณขยะพลาสติกในอนาคต ด้วยการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน