ENVIRONMENT

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) จับมือสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
POSTED ON 07/09/2562


 

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักในการลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยากมาเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานครั้งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจากเดิมที่อ้อยสามารถผลิตได้เพียงน้ำตาลให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นเช่น การนำไปผลิตเป็น พลาสติกชีวภาพ ( Bioplastic ) ในหลายรูปแบบ เช่น จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก และหลอดพลาสติกชีวภาพเพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ภายใต้การผลักดันของภาครัฐที่ต้องการให้ อุตสาหกรรมของไทยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลก และยังเป็นการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้นอีกด้วย รวมถึงปัจจุบันทิศทางของผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีเขียวที่เริ่มเป็นกติกาสากลของโลก ส่งผลให้ในหลายประเทศต่างกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมา เพื่อลดปัญหาเรือนกระจกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยเราตระหนักในปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพลาสติกคือตัวปัญหาใหญ่มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเรา โดยปริมาณการใช้ในแต่ละปีที่ผ่านมาได้สร้างปัญหาขยะให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วไป แต่นับจากนี้ หลังจากที่ได้ร่วมมือกันกับทาง สอน. เพื่อหาแนวทางร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน วันนี้ เราจึงอยากจะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยวันนี้เราได้ นำแก้วน้ำพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งผ่านการออกแบบและปรับปรุงให้สวยงาม พร้อมใช้งาน มามอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย