ENVIRONMENT

กรมเชื้อเพลิงฯ แจง ไม่พบการรั่วไหลน้ำมันดิบจากแท่นผลิตในอ่าวไทย
POSTED ON 27/02/2561


Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics

 

 

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการพบก้อนน้ำมันถูกซัดเข้าชายฝั่งบริเวณชายหาดทุ่งซาง ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร เป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทผู้รับสัมปทานทุกรายที่มีการดำเนินการในอ่าวไทย พบว่า ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมันดิบจากแท่นผลิตแต่อย่างใด

 

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดทางสำนักงานพลังงาน จ.ชุมพร ได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันเพื่อส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการเพื่อหาว่าเป็นน้ำมันประเภทใด คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 เดือน จึงจะทราบประเภทของก้อนน้ำมันดังกล่าว นอกจากนี้ ทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลชุมโค ได้ดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณชายหาดทุ่งซางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

นายสราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนและยังมีมรสุมเป็นระยะ อาจจะเป็นสาเหตุให้ก้อนน้ำมันถูกคลื่นซัดขึ้นมายังชายฝั่ง ซึ่งที่ผ่านเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะส่งตัวอย่างก้อนน้ำมันไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีผู้เชี่ยวชาญในการแปลผลวิเคราะห์ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับน้ำมันดิบที่ผลิตได้จากแท่นผลิตในอ่าวไทยว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่" นายสราวุธ กล่าว

 

"อย่างไรก็ตาม ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบหาที่มาของก้อนน้ำมันดังกล่าว และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ หากพบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ในเบื้องต้นขอให้แจ้งไปยังสำนักงานพลังงานจังหวัด เพื่อให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และเก็บตัวอย่างส่งไปวิเคราะห์ พร้อมเร่งเก็บกวาดทำความสะอาด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่" นายสราวุธ กล่าว