ENVIRONMENT

คนสงขลาร้องรัฐ โวยกลิ่นเหม็นจากโรงงานปลาป่นทำสุขภาพเสีย
POSTED ON 01/07/2559


สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม 28 มิ.ย.2559 - นายรุ่งโรจน์ และสุบ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จ.สงขลา อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมตัวแทนเทศบาลเขารูปช้าง เข้าไปตรวจสอบโรงงานปลาป่นทักษิณ หลังชาวบ้าน ต.เขารูปช้าง จ.สงขลา ทำหนังสือเข้าร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นคาวของกระบวนการผลิตจากโรงงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตแล้ว จนชาวบ้านบางคนทนกลิ่นเหม็นไม่ได้ต้องย้ายบ้านหนี

 

นายรุ่งโรจน์กล่าวว่า จากการเข้าไปตรวจสอบโรงงาน ผู้จัดการโรงงานยอมรับว่ามีกลิ่นเกิดขึ้นในช่วงที่มีการผลิต ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะเดินเครื่องจักรผลิตปลาป่น 1-2 วัน เนื่องจากวัตถุดิบเข้าโรงงานมีน้อย ขณะนี้โรงงานกำลังติดตั้งเครื่องระงับกลิ่น คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์อีก 2 เดือน กลิ่นเหม็นอาจจะลดลงได้ ตนจึงได้แจ้งให้ผู้ประกอบการคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบ เลี่ยงการใช้ปลาเน่า พร้อมทั้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเฝ้าระวังติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดปัญหาอีก หากครบกำหนดเวลาแล้วและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จังหวัดจะได้ใช้มาตรการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

 

ด้าน นายบุญสม กาญจนคีรีธำรง กรรมการผู้จัดการโรงงานปลาป่นทักษิณ เปิดเผยว่า กลิ่นที่เกิดขึ้นจะมาจากกลิ่นของปลาที่เป็นวัตถุดิบและกลิ่นของปลาป่นจากปล่องควัน สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาคือติดตั้งเครื่องมือในการกำจัดกลิ่นเปลี่ยนแทนชุดเดิมที่ชำรุด และให้บำรุงดูแลอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และยินดีที่จะแก้ไขตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

 

ขณะที่ใน จ.เพชรบูรณ์ ชาวบ้าน ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก นำโดย นายไร สิงห์เส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และ นางนิราพรรณ อุดศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17 ต.บ้านกลาง ได้เข้าพบ นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับเอกสารที่ชาวบ้าน ต.บ้านกลาง ยื่นคัดค้านการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของบริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริเวณหมู่ที่ 13 ต.บ้านกลาง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา

 

โดย นายไร สิงเส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน ได้ชี้แจงเรื่องความไม่โปร่งใสของการขออนุญาตการขอสร้างโรงงานยางพาราของบริษัท ศรีตรังฯ โดยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจและไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานดังกล่าว จึงได้ส่งเอกสารร้องเรียน และคัดค้านมาให้ทางผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ รับทราบ

 

ขณะที่ทางด้าน นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการ จ.เพชรบูรณ์ พ.ท.ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 28 นางไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯได้ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนประมาณ 400 คน และยืนยันว่าพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและจะดำเนินการส่งเอกสารในการคัดค้านทั้งหมดจากประชาชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและระเบียบการ ซึ่งชาวบ้านได้แสดงความพึงพอใจและแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา

 

Tags : อุตสาหกรรม, ข่าวอุตสาหกรรม, สื่ออุตสาหกรรม, โรงงาน, เครื่องจักรกล, การผลิต, พลังงาน, โลจิสติกส์, Industry, Industrial, Industrial News, Industrial Media, Factory, Machinery, Machine, Manufacturing, Energy, Logistics